ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันร่วมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป

“ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย”  จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต