Special Kids

วิดีโอการเรียนรู้

กิจกรรมเด็กพิการ

โครงงานระบบเตือนภัยระดับน้ำเจ้าพระยา โดย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โครงงานระบบเตือนภัยระดับน้ำเจ้าพระยา โดย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โครงงานเครื่องแจ้งเตือนการเคาะประตูและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน IOTโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

โครงงานคุณครูหนูช่วยเอง (ระบบน้ำสุดล้ำ)โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

โครงงานชุดช่วยตรวจสภาพแวดล้อม สุขภาพ และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Care U) โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

โครงงานวอคเกอร์ฝึกเดินโดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

กิจกรรมเด็กหู