• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

เนคเทค สวทช. จัดรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Edge AI หนุน ‘นักนวัตกร’ เรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

News

(วันที่ 20 พฤษภาคม 2567) ณ ห้อง SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส …

“รวมพลคน KidBright (KidBrightDeveloper Conference 2024 : KCD24) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน: Edge AI                                          

Kidbright

“กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเปิดตัวเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการประมวลผลแบบ Edge Computing ผ่าน KidBright μAI” ศูนย์เทคโนโลยีอิเเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชา …

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider

Kidbright

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพในพื้นที …

ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ EEC ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (KidBright EV) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Kidbright

หัวข้อการอบรม หัวข้อการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อการเรียนรู้การใช้งาน KidBright EV, Sensor ชนิดต่างๆ และเทคนิค …

พัฒนาเยาวชน สู่ กำลังคนความสามารถสูง ด้าน RAC: Robotics, AI, and Coding

Kidbright

16 ตุลาคม 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการค่ายปัญญาประดิษฐ์ กับ วิทยาการข้อมูล (AI & Data Science Camp) ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2 …

KidBright Platform พัฒนา KidBright Net ส่งต่อ 30 โรงเรียนนำร่อง ขยายผลการใช้งานเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์

Kidbright

9-10 กันยายน 2566 ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ส่งมอบชุดอุปกรณ์ KidB …

KidBright จัดทัพโชว์ผลงาน KidBright STEAM EEC 2023 ภายในงานค่ายเยาวชน อีอีซี สแควร์ (EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST)

Kidbright

7 กันยายน 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. บรรยายพิเศษภายใต้โครงการ KidBright ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภ …

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน”

Kidbright

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน” สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการสอนให้สอดค …

KidBright Platform ขยายความสามารถสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมครู พัฒนานักเรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์เน้นทักษะด้านวิศวกรรมบ่มเพาะเด็กไทยใช้ตรรกะแก้ปัญหาชุมชน

Kidbright

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัด งาน KidBright Show @ EEC วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ เขตนวัตก …