• ทั้งหมด
  • KidBright
  • Activities

KDC23 | ภาพรวมวันรวมพลคน KidBright (KidBright Developer Conference 2023 : KDC23) ครั้งที่ 4

KDC23 | อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

KDC23 | EP18 ผลงานระบบอัจฉริยะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

KDC23 | EP17 ผลงานระบบแจ้งเตือนการขับขี่ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

KDC23 | EP16 KidBright OnStage โรงเรียนอนุกูลนารี

KDC23 | EP15 Forecasting with GLOBE โรงเรียนชนกันยานุกูล

KDC23 | EP14 Forecasting with GLOBE โรงเรียนอนุกูลนารี

KDC23 | EP13 Forecasting with GLOBE โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

KDC23 | EP12 UtuNoi by EEC ผลงานสถานีอุตุน้อย ประเภทเซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน โรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร”

KDC23 | EP11 UtuNoi by EEC ผลงานสถานีอุตุน้อย ประเภทเซนเซอร์วัดความเร็วลม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์ 2

KDC23 | EP10 UtuNoi by EEC ผลงานสถานีอุตุน้อย ประเภทเซนเซอร์วัดทิศทางลม โรงเรียนชนกันยานุกูล

KDC23 | EP9 KidBright Community บูธ Cubic creative PlayCube