• ทั้งหมด
  • KidBright
  • Activities

KS19 | ชื่อผลงานหุ่นยนต์พาเพื่อนเที่ยวแดนลี้ลับวัฒนธรรมเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

KS18 | ชื่อผลงานหนุ่มสาวอีสานสิขออาสาพาม่วนเด้อจ้า โรงเรียนอนุกูลนารี

KS17 | ชื่อผลงานเทศกาลปอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

KS16 | ชื่อผลงานบันทึกเสียงของระนาด (Book of Ra-Nad) โรงเรียนแสงทองวิทยา

KS15 | ชื่อผลงานจุดนัดพบของไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาสัคคีวิทยาคม

KS14 | ชื่อผลงาน “น้องขนมชั้นสี่หูห้าตา” และผองเพื่อนพาทัวร์เชียงรายฯ

KS13 | ชื่อผลงาน The Arcanic โรงเรียนสาธิตมหาวทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

KS12 | ชื่อผลงานการรวมตัวของ เคบีบอท รวมร่าง! โรงเรียนศรีวิทยา

KS11 | ชื่อผลงานนกแก้วมหัศจรรย์ (MAGIC PARROT) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

KS09 | ชื่อผลงานโนราห์ Nora โรงเรียนวังหินวิทยาคม

KS08 | ชื่อผลงาน “AI Melody Game” โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

KS06 | ชื่อผลงานหุ่นละครเล้กซิทนี่ (SITNY The Puppet) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินเดชา