ผลงานครูและนักเรียน

KRUKID 2 | Automation Park by UtuNoi playground

KRUKID 2 | ระบบบ้านอัจฉริยะอุตุนิยมวิทยา

KRUKID2 | ระบบปรับทิศทางอัตโนมัติของสายอากาศแบบ ยูกิไดโพลสำหรับติดตั้งกับสถานีอุตุน้อย

KRUKID 2 | ระบบวัดความเข้มแสงกับสุริยะวิถีจำลอง

KRUKID 2 | การจำแนกชนิดของเมฆจากรูปร่างของเมฆ ด้วย Kidbright AI

KRUKID2 | สนุก Kid เรียน Bright ไปกับ Meteorology

KRUKID2 | ชุดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรมและ น้ำขึ้น-น้ำลง

KRUKID2 | SPARK KIDS

KRUKID2 | สื่อการเรียนรู้เรื่องทรงกลมฟ้า

ตอนที่ 3 ครูคณิตศาสตร์กับครูปราโมทย์

ตอนที่ 2 ครูวิทยาการคำนวณกับครูวิทูลย์

ตอนที่ 1 ครูฟิสิกส์กับครูปิยะ

Journey of teacher KruKid กับ KidBright

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ KidBright ต้าน Covid-19

เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์