ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

โครงงานระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

โครงงาน “ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย” พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร และช่วยนำทางผู้ประสบอัคคีภัยออกจากอาคารตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไว้ โดยจำลองสถานะการณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้บอร์ด KidBright ควบคุมการทำงานของระบบ Sensor ต่างๆ ให้ทำงานอัตโนมัติ หรือ ควบคุมการทำงานผ่านระบบ Internet of Thing (IoT) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วระบบอัตโนมัติเกิดเหตุขัดข้อง ผลการทดสอบ “ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย” การทำงานระบบอัตโนมัติทำงานได้ตามที่ต้องการ เมื่อ Sensor วัดค่าอุณหภูมิได้มากกว่า 40 องศาเซลเซียส สามารถสั่งการทำงานผ่านระบบ Internet of Thing (IoT)ได้ปกติ ทั้งนี้ ระบบฯ ต้องพัฒนาการสั่งการทำงานเพิ่ม ในกรณีที่ ระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน และระบบ Internet ขัดข้องต่อไป

รับชมเพิ่มเติมได้ที่