ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ (Car Security System:CSS)

โครงงานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ Car Security System:CSS

จากปัจจุบันมีข่าวในหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ที่มักจะเจอเหตุการณ์คนเสียชีวิตเนื่องจากหลายสภาวะ เช่น เด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถเสียชีวิตเนื่องจากทนความร้อนจัดไม่ไหวและขาดออกซิเจนหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตขณะนอนหลับในรถเนื่องจากท่าไอเสียของรถมีแก๊ส LPG รั่วเข้ามาทางช่องต่าง ๆ ของรถ จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นปัญหาเหลล่านี้จึงได้คิดค้นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ Car Security System ขึ้นมา

รับชมเพิ่มเติมได้ที่