เก้าอี้สุขภาพดี (SMART CHAIR CARE YOUR BODY)

โครงงานเก้าอี้สุขภาพดี (SMART CHAIR CARE YOUR BODY)

เนื่องจากการนั่งเป็นเวลานาน ๆ หากนั่งผิดท่าก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพคือ ปวดหลัง ปวดไหล่ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ผิดท่าไปนาน ๆ ผู้นั่งก็จะมีอาการเมื่อยล้าตลอดเวลา และกระดูกคดง้อผิดรูปถาวรได้ ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพและบุคลิกภาพ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงงานเรื่องเก้าอี้สุขภาพดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้บอร์ด KidBright นำไปประยุกต์กับเซนเซอร์ที่ติดตั้งที่เก้าอี้ให้สามารถส่งเสียเตือนผู้นั่งเมื่อนั่งผิดท่า และผู้นั่งปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง โดยผู้จัดทำออกแบบเก้าอี้ให้มีเซนเซอร์ตรวจจับระยะห่างของหลังกับพนักพิงและระยะห่างของขาผู้นั่งกับเก้าอี้ หากว่าผู้นั่ง นั่งได้ถูกท่า ก็จะไม่มีแสงเตือน แต่เมื่อผู้นั่งนั่งผิดท่าเซ็นเซอร์ก็จะมีเสียงดังเพื่อเตือนให้ผู้นั่งกลับไปนั่งในท่ที่ถูกต้อง โดยหลังพิงพนักและนั่งตรงเหมือนเดิม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอันตรายที่จะเกิดจากการนั่งผิดท่าได้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่