เครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ

โครงงานเครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ

โครงงานเครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพ่อช่วยลดอัตราการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการปิ้งย่างด้วยเครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติที่ประยุกต์ใช้โปรแกรมออกคำสั่งโดยบอร์ด KidBright ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง และใช้หลักการฟอกอากาศด้วยประจุลบและถ่านกัมมันต์ โดยอาศัยพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของเครื่องคือ เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะส่งข้อมูลสั่งการให้พัดลมดูดอากาศทำงานดูดควันเข้าไปในปล่องผ่านกระดาษกรองซับเขม่าและคราบน้ำมัน แล้วผ่านชุดดักจับควันด้วยประจุลบ จากนั้นผ่านชั้นของถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับคาร์บอนในชั้นสุดท้าย โดยมีพัดสมดูดอากาศด้านบนสุดเป็นตัวช่วยดึงอากาศผ่านชั้นต่างๆ ออกจากปล่องด้านบน เป็นการช่วยบำบัดควันจากการผปิ้งย่างให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะดลกร้อนจากการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

รับชมเพิ่มเติมได้ที่