เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง Election Machine

โครงงานเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง Election Machine

การประดิษฐ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งในโอกาสต่างๆ ในโรงเรือนหรือในบริบทของชุมชนใกล้โรงเรียน เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการประหยัดเวลา และทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการเลือกตั้งได้ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งในระบบการลงคะแนน และการประมวลผลการลงคะแนน สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวกเพราะออกแบบเครื่องในลักษณะเป็นกระเป๋าเลือกตั้ง มีหูหิ้วพับเก็บสะดวกนำไปสถานที่ใดก็ได้ การดำเนินการเริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลระบบการเลือกตั้ง ศึกษาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุม ทดสอบการทำงาน เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้ ตัวเครื่องออกแบบให้ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ภายในมีจอแสดงผลหมายเลขที่กดเลือก โดยปุ่มกดตัวเลขใช้ Keypad ขนาด 4×4 สำหรับกดเลือกหมายเลขผู้สมัครได้ถึง 99 หมายเลข มีปุ่มยกเลิก เพื่อเลือกเบอร์ใหม่ในกรณีกดหมายเลขผิด มีปุ่มกด “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” สำหรับผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน และมีปุ่มกด “ยืนยัน” การลงคะแนนในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย ปุ่มยืนยันนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงคะแนนกดหมายเลขที่ถูกต้องหรือกดปุ่มที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบตั้งค่าก่อนการเลือกตั้งว่ามีผู้สมัครกี่คน เพื่อให้ผู้ลงคะแนนกดหมายเลขให้ถูกต้อง ถ้ากดหมายเลขเกินจำนวนที่ผู้สมัครมีหมายเลขที่ไม่ใช่หมายเลขผู้สมัครจะมีเสียงเตือนผ่านลำโพงและรีเซ็ตการกดปุ่มเพื่อให้ผู้ลงคะแนนกดหมายเลขที่ถูกต้องใหม่ เมื่อผู้ลงคะแนนกดปุ่มยืนยันแล้วตัวเครื่อง มีไฟบอกสถานะการลงคะแนนเสร็จสมบูรณ์พร้อมเสียงแจ้งเตือน แล้วตัวเครื่องจะส่งข้อมูลหมายเลขที่ผู้เลือกตั้งและเวลเลือกตั้ง ไปเก็บไว้คลาวด์เซอร์เวอร์ของNETPIE ผ่านระบบ IoT ของบอร์ดสมองกล KidBright เพื่อรอประมวลผลเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง และเครื่องก็จะทำการเคลียร์จอภาพและเตรียมเครื่องให้พร้อมสำหรับผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคนต่อไป ครั้งนี้ ที่ฝาเปิดของกล่องเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  จะมีคำอธิบายวิธีใช้งานเครื่องอย่างง่ายสำหรับผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง และยังมีพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งสามารถดูผลการประมวลผลได้ผ่านแอพพลิเคชัน KidBright IoT หรือผ่านเว็บเซอร์เวอร์อื่น ที่นำมาปรับใช้ในระบบได้ ในอนาคตถ้าพัฒนาต่อยอดและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของเครื่องได้หมดจนสมบูรณ์และทดสอบการนำไปใช้จริงในการเลือกตั้งใหญ่ จะสามารถนำไปใช้ได้กับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศได้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่