ไม้กวาดอัจฉริยะ Broom genius

โครงงานไม้กวาดอัจฉริยะ Broom genius

จากการทำกิจกรรมที่เสริมทักษะการทำงานของนักเรียนในคาบเรียนที่ 9 ของทุกวัน ให้นักเรียนต้องทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ นักเรียนต้องไปกวาด เก็บเศษขยะ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นระดับชั้น คุณครูจะต้องไปควบคุมการทำหน้าที่ของนักเรียนทำให้ครูจะต้องละภาระงานของตนเอง และต้องไปเฝ้านักเรียนทำหน้าที่ ทำให้เสียเวลาในการทำงานหากทำงานที่เร่งรีบอยู่อาจทำให้คุณครูส่งงานไม่ทันได้

จากปัญหาดังกล่างผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่ทจะช่วยลดปัญหาภาระครู ในการเฝ้านักเรียนทำกิจกรรมโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยควบคุม การทำงานของนักเรียนผ่านบอร์ดอัจฉริยะ ให้คุณครูสามารถเช็คการทำงานของนักเรียนในการทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบด้วยการกวาด ผ่านไม้กวาดได้ คุณครูสามารถดูการทำงานผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนได้ โดยไม่ต้องเฝ้าการทำหน้าที่ของนักเรียนอีกต่อไป

รับชมเพิ่มเติมได้ที่