ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright:  Youth’s Coding Competition (YCCK2018) แบ่งตามศูนย์ประสานงานภูมิภาค ดังนี้

  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน จำนวน 214 โครงการ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน จำนวน 61 โครงการ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน จำนวน 215 โครงการ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน จำนวน 294 โครงการ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน จำนวน 85 โครงการ (ดูรายชื่อ)