ประกาศสำหรับโรงเรียนที่พลาดการสมัครแข่งขัน YCCK2018

  • สำหรับโรงเรียนหรือเยาวชนผู้ที่พลาดการสมัครประกวดแข่งขัน YCCK 2018
    ซึ่งปิดรับในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ท่านยังมีโอกาสโชว์&แชร์ผลงานที่พัฒนาจากโรงเรียนของท่านในรูปแบบข้อความ รูปถ่าย และ VDO  ในระบบ Blog ของ KidBright ที่ https://www.kid-bright.org/blog ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (แต่ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากการประกวด)
  • สำหรับโรงเรียนที่ไม่ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK2018 หรือไม่นำผลงานมาขึ้นแสดงใน Blog ของ KidBright
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งบอร์ดรอบ 2 ให้ในเดือนตุลาคม 2561 หรือจนกว่าท่านจะส่งผลงานในระบบให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561