YCCK 2018 : ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และให้นำแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC-ACE 2018) วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แบ่งตามศูนย์ประสานงานภูมิภาค ดังนี้

  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ดูรายชื่อ)
  • โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนโครงการ IT ตามพระราชดำริ (ดูรายชื่อ)