YCCK 2018 : ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด  KidBright:  Youth’s Coding Competition (YCCK2018)  

ประกาศรายชื่อโครงงานผ่านรอบ 1 และได้รับทุนการศึกษา 1000 บาท โดยแบ่งตามศูนย์ประสานงานภูมิภาค ดังนี้

  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ดูรายชื่อ)
  • ศูนย์ประสานงานฯ​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ดูรายชื่อ)
  • โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนโครงการ IT ตามพระราชดำริ (ดูรายชื่อ)