ประมวลภาพความมันส์และสรุปผลการแข่งขัน KidBright Hackathon 2019

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน KidBright Hackathon 2019 หัวข้อ Extension & Plugin Development Design โดยมีวัตถุประสงค์การแข่งขันพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม KidBright community และผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาต่อยอด และขยายขีดความสามารถของบอร์ด KidBright และบล็อคใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมด้าน STEM Education ในอนาคต ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวต้อนรับเปิดงาน และร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนาในเนคเทค

ภาพบรรยากาศในงานและผู้เข้าแข่งขัน 22 ทีม

นาฬิกานับถอยหลัง 40 ชั่วโมง เตือนสิ้นสุดการแข่งขันเตรียมนำเสนอผลงาน

ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าโครงการ KidBright กล่าวรายงาน และสรุปผลการจัดงาน

ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวปิดงาน

ผลการแข่งขัน KidBright Hackathon 2019 หัวข้อ Extension & Plugin Development Design
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท

ได้แก่ ทีม KKMC ไข่ ผลงาน: Kid Kat ปลั๊กอินและบอร์ดสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในเครื่องจักรโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแม้มีความแตกต่างกันของอุปกรณ์

ทีม KKMC ไข่ : นายพีรพัฒน์ พะลากุล และนายคมเดช เผือดผุด

ผลงาน: Kid Kat ปลั๊กอินและบอร์ดสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในเครื่องจักรโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม

รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท

ได้แก่ ทีม งู้ยยยย ผลงาน: Automatic watering system ที่มีสมบัติเสริมในฐานะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับช่วยในการทดลองเพื่อคำนวณอัตราการคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration) ของพืช

ทีม งู้ยยยย : นายกิตติคม แสงฤทธิ์ นางสาวสิริวรรณ แต้วิจิตร และนายปิติศิษฏ์ ดิลลอน

ผลงาน: Automatic watering system สำหรับช่วยในการทดลองเพื่อคำนวณอัตราการคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration) ของพืช

รางวัลที่ 3 มูลค่า 20,000 บาท

ได้แก่ ทีม น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลงาน: สร้างบ้านด้วยมือ KidBright เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเริ่มควบคุม Hardware ได้ง่ายในรูปแบบ Game และ Simulation

ทีม น้ำพริกกุ้งเสียบ : นายกชนัฐ วิสกุล และนายรัชต นวลจันทร์

ผลงาน: สร้างบ้านด้วยมือ KidBright ช่วยให้เด็กเริ่มควบคุม Hardware ได้ง่ายในรูปแบบ Game และ Simulation

รางวัลขวัญใจ Solid Work

ได้รับ course SOLIDWORKS Fundamental & SOLIDWORKS Advance Course มูลค่ารวม 30,000บาท สนับสนุนโดย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ ทีม: ISND ผลงาน: “Robot For Kid” หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นจาก Plug-in และ Extension board ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมของเด็กประถม-มัธยมต้น นอกจากนี้ยังเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

รางวัลขวัญใจกรรมการ 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

1. ทีม KBHT05: HWN ในผลงาน เล้าไก่อัจฉริยะ

โดย นายยุทธพิชัย หลีหลาย, นายสุธีรัตน์ เอมอิ่ม, เด็กชายเสฎฐวุฒิ สวัสดี, เด็กชายธีรวัฒน์ อุปเนตร

2. ทีม KBHT13: t.k.project B ในผลงาน วีลแชร์เคลื่อนที่ตามสี

โดย นายอภิสิทธิ์ พรมรักษ์ และนางสาวอรภา นาบำรุง

รางวัล Presentation ยอดเยี่ยม

ทีม KBHT11: No group ชื่อผลงาน: เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดไม่จำกัดรูปแบบ (Arbitrary Signal Generator)

โดย นายกนิษฐ์ ฉัตรเวทิน

รางวัล Popular vote

ทีม KBHT12: งู้ยยย ชื่อผลงาน: Extension board สำหรับรดน้ำอัตโนมัติ (Automatic watering system) ที่มีสมบัติเสริมในฐานนะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับช่วยในการทดลองเพื่อคำนวนอัคราการคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration) ของพืช

โดย นายกิตติคม แสงฤทธิ์ นางสาวสิริวรรณ แต้วิจิตร และนายปิติศิษฏ์ ดิลลอน

“ชมประมวลภาพบรรยากาศ KidBright Hackathon 2019”