เนคเทค ร่วมมือ สสวท. จัดทำแผนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright

เนคเทค และคุณครูแกนนำ สสวท. ร่วมจัดทำแผนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมจัดทำแผนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคุณครูแกนนำ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ Beat hotel กรุงเทพมหานคร

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)