เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฎ์ จับจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย สารวัตกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ผู้แทนทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเปิดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย บอร์ด KidBright

นายพิเชษฎ์ จับจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย สารวัตกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

จากนั้น ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าห้องปฏิบัติการการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน และ ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ได้ให้เกียรติมามอบบอร์ด KidBright และหนังสือสนก Kids สนุก Code กับ KidBright ให้แก่ครูที่เข้าร่วมอบรมทุกโรงเรียนก่อนเสร็จสิ้นการอบรม