บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน พิจารณาตัดสิน Online  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (ประธานกรรมการ), ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร, นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน, ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  และ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ เพื่อเฟ้นหาทีมที่สามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยเสียงภาษาถิ่นที่มีความแม่นยำที่สุดเป็นตัวแทนของภูมิภาคเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ในงานวันรวมพลคนKidBright 2021 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้