คู่มือการประกอบ KidBright AI Bot (Nano Pi version)

             คู่มือการประกอบ KidBright AI Bot (Nano Pi Version) หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียด 1080P HDR ช่องเสียบไมโครโฟน และส่วนขับเคลื่อนด้วยล้อ พร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นและสามารถต่อพวงอุปกรณ์ I/O อื่น ๆ ได้มากมาย อาทิเช่น เซนเซอร์วัดทิศทาง IMU เป็นต้น