ประกาศจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ KidBright ได้รับการรับรองจำนวน 2 หลักสูตร สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน