สนุก Kids พิชิต AI กับ KidBright

หนังสือ สนุก Kids พิชิต AI กับ KidBright เป็นหนังสือบทเรียนเกี่ยวกับ KidBright AI Platform สื่อการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ด้วยการผสมผสานการเขียนโค้ดดิ้งแบบบล็อกเข้ากับการเรียนปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ร่วมกันบนอุปกรณ์เดียว ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์มากมายให้ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การติดป้ายกำกับ การเรียนรู้และสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาในหนังสือ

  • บทที่ 1 ทำความรู้จักปัญญาประดิษฐ์
  • บทที่ 2 สนุกกับการสร้างและใช้งานปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI
  • บทที่ 3 การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลภาพ
  • บทที่ 4 การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลเสียง
  • บทที่ 5 ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์