เนคเทคจัดค่าย KidBright Onstage เพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่เวทีโลก

“KidBright Onstage” ค่ายเพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565

เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน จัดค่าย KidBright Onstage เพื่อเตรียมความพร้อมทีมเยาวชนสู่เวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ให้เกียรติเปิดค่ายฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดค่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  99 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 26 คน รวม 125  คน ซึ่งผ่านการอบรม Online ในหลักสูตร KidBright Onstage รวมระยะเวลากว่า 2 เดือน   เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างการแข่งขัน สร้างการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดเป็น KidBright Junior Community และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาผลงานได้

ในค่ายฯ มีพี่เลี้ยงจากทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เครื่องมือ จาก FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมในการพัฒนาผลงาน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ก่อนการแข่งขัน KidBright Onstage Hackathon 2022 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 Bangkok บนเวที RoboCupJunior 2022 ที่จะจัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่วงเดือน กรกฎาคม  2565 ที่จะถึงนี้