ร่วมส่งกำลังใจ! ให้เยาวชนทีมชาติไทย จากเวที KidBright Onstage Hackathon 2022 สู่เวทีหุ่นยนต์โลก RoboCupJunior OnStage 2022

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup2022 Thailand โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. พร้อมด้วยเครือข่ายรัฐ-เอกชน นำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ เนคเทค สวทช. เห็นถึงโอกาสในการส่งนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน (AI@School) ให้การสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทย พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยได้คัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีม CNP Loy Krathong by KidBright โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
การแสดงสายน้ำบันเทิง รื่นเริงวันลอยกระทง (The Delightful River of Loy Krathong Festival)

สมาชิกในทีม
1. น.ส.ธัญชนก สุนทรวิภาค 
2. นายพีระวิทย์ รัตนใส้พงษ์
3. นายชวัลรัตน์ ธูปอ่อน 
4. นายพชร เลิศวิจิตรจรัส 
5. นายนรภัทร คุณะพันธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายบุญเหลือ หอมเนียม

ทีม Anukoolnaree by KidBright โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงหนุ่มสาวอีสานสิขออาสาพาม่วนเด้อจ้า (E-san music let’s fun together)
สมาชิกในทีม
1.  นางสาวณัฐกานต์ ภูเนตร
2. นายศักดิภัทร  มีธรรม
3. นายธนวัฒน์ ปรีกุล
4. เด็กหญิงสุภัทรา  ไร่รัตน์
5. เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายวิทูลย์  ดอนพรทัน

เมื่อวานนี้คณะผู้บริหารเนคเทค สวทช. นำโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมชมบรรยากาศการเตรียมตัวและการนำเสนอผลงานของตัวแทนประเทศไทยพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานและให้กำลังใจก่อนลงสนามจริง

ทั้งสองทีมได้ผ่านการคัดเลือกจากเวทีประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright Onstage Hackathon 2022 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และเข้าสู่ค่ายอบรม Online ในหลักสูตร KidBright Onstage รวมระยะเวลากว่า 2 เดือน เพี่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดเป็น Community KidBright Junior และสามารถนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) Design Robotics AR Inspiration และทักษะต่างๆ เช่น การแสดงการละคร การเล่าเรื่องเชิงสรา้งสรรค์ (Story Telling) มาใช้ในการพัฒนาผลงาน
ด้านความรู้สึกของน้อง ๆ ตัวแทนทีมประเทศไทยกับการแข่งขันระดับโลก เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากเป็นเวทีการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย แม้ว่าจะกดดัน แต่เมื่อถามถึงความมั่นใจนั้น น้อง ๆ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “เต็มร้อย” เนื่องจากได้มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุด ทั้งในเชิงเทคนิคของหุ่นยนต์และการนำเสนอ โดยมีคุณครูที่ปรึกษา พี่ ๆ ทีมพี่เลี้ยง และคณะนักวิจัยเนคเทค สวทช. ให้คำปรึกษา”
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมส่งเยาวชนตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีโลกนั้น เนคเทค สวทช. ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค คำปรึกษาด้านวิชาการ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ตอบโจทย์การแข่งขัน RoboCupJunior OnStage 2022 ทีม KidBright โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและทีมนักวิจัยพี่เลี้ยงจากเนคเทค สวทช. ในคำปรึกษาและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
 
ด้านเทคนิค | นายชวิศร สัมฤทธิ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และ นายอานนท์ ทองเต็ม จากชมรมเชียงใหม่ เมคเกอร์คลับ
 
ด้านการแสดงการละคร | ผศ.ดร.อรช กระแสอินทร์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณพชร อาชาศรัย อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ด้านวิชาการ เอกสารทางด้านเทคนิค การนำเสนอภาษาอังกฤษ | โดยทีมนักวิจัยเนคเทค ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ ดร.ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ ดร.สุรเดช ดวงภุมเมศ และนายสุภงช์ ไชยวงศ์