โครงงานการแจ้งเตืความปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

Featured Video Play Icon