โครงงานเซ็นเซอร์ข้ามทางม้าลายโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

Featured Video Play Icon